Over Stotterinformatie.nl

Deze website is in het leven geroepen om de patiënteninformatie van de Richtlijn Stotteren makkelijk te vinden te maken zodat veel mensen aan de enquête mee kunnen doen.

De Richtlijn Stotteren is geschreven door de werkgroep Richtlijn Stotteren in samenwerking met kwaliteitsinstituut voor de zorg CBO. De werkgroep bestaat uit logopedisten, logopedist-stottertherapeuten en vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, mensen die dus zelf stotteren.

De patiëntenversie (wat op deze website staat) is geschreven door Joeri van Ormondt, hij is lid van de werkgroep en heeft meegeschreven aan de Richtlijn Stotteren. De gehele werkgroep heeft feedback op de patiëntenversie gegeven. Voor zijn scriptie van de opleiding logopedie heeft hij onderzocht of de patiëntenversie:
1. Overeenkomt met de wetenschappelijke literatuur over de inhoud van patiëntenversies.
2. Overeenkomt met de wensen van personen die stotteren over de informatie die beschikbaar zou moeten zijn.

Nadat dit onderzocht is, is de patiëntenversie aangepast en sluit deze aan bij de literatuur en de wensen van PDS.